Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–лютий 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–лютий 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2017р.
до січня 2017р.

Лютий 2017р.
до лютого 2016р.

Січень–лютий 2017р. до січня–лютого 2016р.

Промисловість

B+C+D

110,1

95,0

99,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

116,6

89,7

95,7

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

    Переробна промисловість

С

116,5

89,3

95,4

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

100,5

89,1

93,4

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

90,2

105,1

91,1

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

145,8

107,0

114,3

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

175,4

101,5

126,0

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

161,5

105,7

128,8

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

174,7

96,0

96,8

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

158,3

79,7

87,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,8

114,7

108,5

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.