Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2017р.
до грудня 2016р.

Січень 2017р.
до січня 2016р.

Промисловість

B+C+D

80,1

103,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

73,0

103,9

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

    Переробна промисловість

С

73,9

103,8

      з неї

     

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

86,1

98,2

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

70,6

81,3

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

60,4

126,9

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

78,6

218,9

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

40,4

198,7

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

76,9

98,0

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

57,1

101,7

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,0

102,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.