Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році
(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

105,1

100,6

100,4

100,3

103,5

104,5

103,8

104,4

104,1

103,8

103,5

103,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

105,2

97,4

98,1

98,3

101,7

101,7

100,6

100,9

100,7

100,7

100,6

100,6

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

1

1

1

62,4

79,9

91,4

91,3

87,0

75,8

71,2

72,5

73,3

   Переробна промисловість

С

105,1

97,2

98,4

98,8

102,0

101,9

100,7

101,2

101,2

101,3

101,2

101,2

     з неї

                         

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

99,6

94,9

95,0

98,7

101,0

100,7

98,0

97,9

97,7

96,7

96,2

96,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

81,3

91,1

117,8

95,0

102,0

102,0

106,4

116,0

125,7

124,9

125,7

136,0

     Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність

16-18

126,9

114,3

113,9

108,9

109,5

108,8

107,8

108,4

108,8

110,2

108,7

109,3

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

218,9

126,0

143,4

138,4

154,2

164,4

162,3

162,6

160,3

162,3

158,7

163,5

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

192,2

125,0

121,4

111,8

118,0

116,3

116,0

114,7

113,7

115,2

115,4

113,4

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

98,1

98,1

92,9

88,1

96,5

98,3

96,0

93,8

95,2

97,7

100,4

102,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

100,7

88,3

99,0

97,9

101,5

101,2

101,1

104,1

103,9

104,1

103,9

102,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,7

110,6

108,6

108,2

110,9

115,9

116,7

118,2

118,5

117,4

115,9

114,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.