Використання палива за листопад 2017 року

Використання палива

 

За листопад 2017р.,
тис.т1

Приріст, зниження (–) за листопад 2017р.,
у % до

Жовтня
2017р.

Листопада
2016р.

Вугілля кам΄яне

4,9

213,5

18,7

Нафта сира, включаючи газовий
конденсат

Газ природний, млн.м3

51,2

198,8

–11,1

Бензин моторний2

1,1

–14,3

11,0

Газойлі (паливо дизельне)2

8,3

–30,0

14,1

Пропан і бутан скраплені2

0,5

56,9

Мазути топкові важкі

0,0

–67,2

–71,6

1 За даними вибіркового методу обстеження.
2 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.
Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного  3,2 тис.т,  газойлів (палива дизельного) –  2,1 тис.т, пропану і бутану скраплених –  1,8 тис.т.