Використання палива за квітень 2017 року

Використання палива

 

За квітень 2017р., тис.т1

Приріст, зниження (–) за квітень 2017р., у % до

березня  2017р.

квітня  2016р.

Вугілля кам΄яне

1,8

–58,9

–4,9

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Газ природний, млн.м3

23,2

–51,3

50,8

Бензин моторний2

1,1

–9,7

–14,3

Газойлі (паливо дизельне)2

7,9

1,7

–3,2

Пропан і бутан скраплені2

0,6

53,2

Мазути топкові важкі

0,1

–14,1

74,6

1 За даними вибіркового методу обстеження.
2 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.
Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного   3,5 тис.т,  газойлів (палива дизельного) –  1,9 тис.т, пропану і бутану скраплених –  1,8 тис.т.