Використання палива за січень 2017 року

Використання палива

 

За січень 2017р., тис.т1

Приріст, зниження (–) за січень 2017р., у % до

грудня  2016р.

січня  2016р.

Вугілля кам΄яне

7,2

28,4

–5,8

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Газ природний, млн.м3

92,8

11,5

1,9

Бензин моторний2

1,6

85,2

99,0

Газойлі (паливо дизельне)2

3,2

–27,8

12,7

Пропан і бутан скраплені2

0,2

Мазути топкові важкі

0,2

–31,4

3921,0

1 За даними вибіркового методу обстеження.
2 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.
Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного 2,5 тис.т,  газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т, пропану і бутану скраплених –  1,2 тис.т.