Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість підприємств за їх розмірами1 за видами економічної діяльності у 2016 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

Усього

7171

2

0,0

287

4,0

6882

96,0

5993

83,6

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

2390

90

3,8

2300

96,2

2069

86,6

промисловість

850

2

0,2

100

11,8

748

88,0

602

70,8

будівництво

394

8

2,0

386

98,0

329

83,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1537

37

2,4

1500

97,6

1305

84,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

319

27

8,5

292

91,5

227

71,2

тимчасове розміщування й організація харчування

163

4

2,5

159

97,5

130

79,8

інформація та телекомунікації

161

2

1,2

159

98,8

145

90,1

фінансова та страхова діяльність

33

33

100,0

30

90,9

операції з нерухомим майном

537

4

0,7

533

99,3

498

92,7

професійна, наукова та технічна діяльність

328

2

0,6

326

99,4

307

93,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

242

6

2,5

236

97,5

198

81,8

освіта

29

1

3,4

28

96,6

22

75,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

82

6

7,3

76

92,7

39

47,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

32

32

100,0

27

84,4

надання інших видів послуг

74

74

100,0

65

87,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ.