Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами1
за видами економічної діяльності у 2016 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

78604

2

2

2

2

31508

40,1

12496

15,9

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

22000

13200

60,0

8800

40,0

3573

16,2

промисловість

28946

2

2

2

2

5105

17,6

1790

6,2

будівництво

2832

910

32,1

1922

67,9

853

30,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9669

3538

36,6

6131

63,4

2201

22,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5796

3827

66,0

1969

34,0

598

10,3

тимчасове розміщування й організація харчування

1307

300

23,0

1007

77,0

401

30,7

інформація та телекомунікації

781

2

2

2

2

385

49,3

фінансова та страхова діяльність

132

132

100,0

71

53,8

операції з нерухомим майном

2137

336

15,7

1801

84,3

1075

50,3

професійна, наукова та технічна діяльність

1255

2

2

2

2

675

53,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1656

484

29,2

1172

70,8

382

23,1

освіта

249

2

2

2

2

36

14,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1329

302

22,7

1027

77,3

207

15,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

168

168

100,0

67

39,9

надання інших видів послуг

347

347

100,0

182

52,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації