Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами1
за видами економічної діяльності у 2016 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

81576

2

2

2

2

34436

42,2

15232

18,7

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

23750

13220

55,7

10530

44,3

5198

21,9

промисловість

29115

2

2

2

2

5260

18,1

1934

6,6

будівництво

2961

910

30,7

2051

69,3

965

32,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9968

3541

35,5

6427

64,5

2476

24,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5861

3830

65,3

2031

34,7

648

11,1

тимчасове розміщування й організація харчування

1346

301

22,4

1045

77,6

428

31,8

інформація та телекомунікації

812

2

2

2

2

414

51,0

фінансова та страхова діяльність

138

138

100,0

77

55,8

операції з нерухомим майном

2331

336

14,4

1995

85,6

1268

54,4

професійна, наукова та технічна діяльність

1383

2

2

2

2

801

57,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1765

484

27,4

1281

72,6

485

27,5

освіта

253

2

2

2

2

40

15,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1345

305

22,7

1040

77,3

217

16,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

172

172

100,0

71

41,3

надання інших видів послуг

376

376

100,0

210

55,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.