Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2016рр.)

Основні показники роздрібної торгівлі

 

Роздрібний товаро-оборот підпри-ємств (юридичних осіб), млн.грн.1

 У тому числі питома вага, у %

Індекс фізичного обсягу роздрібного товаро-обороту підпри-ємств2 (юридичних осіб) до поперед-нього року, у порівнянних цінах, %

Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підприємств  (юридичних осіб) на кінець року, од

 У тому числі

Наявність об'єктів ресторан-ного господар-ства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо) підприємств  (юридичних осіб) на кінець року, од

Кіль-кість ринків з продажу спожив-чих товарів на кінець року, од

продо-воль-чих тов-арів

непро-доволь-чих товарів

магазини

об'єкти торгівлі напів
стаціо-нарні3

1990

1935

42,6

57,4

113,0

3965

2932

1033

1461

30

1991

3219

46,1

53,9

90,9

3924

2920

1004

1798

30

1992

3471

47,3

48,9

71,4

3781

2892

889

1302

30

1993

1142

52,1

47,9

87,0

3741

2902

839

1256

29

1994

7248

62,9

37,1

97,4

3653

2916

737

1038

28

1995

243

68,3

31,7

105,3

3598

2869

729

975

28

1996

352

71,7

28,3

105,9

4002

2638

1364

1036

21

1997

375

72,8

27,2

100,4

3258

2419

839

1030

31

1998

377

60,0

40,0

93,5

2951

2093

858

950

46

1999

410

52,0

48,0

89,8

2690

1866

824

878

49

2000

526

44,5

55,5

102,5

2567

1735

832

819

52

2001

628

46,4

53,6

113,1

2387

1560

827

732

52

2002

763

45,4

54,6

123,3

2261

1462

799

643

58

2003

1042

50,6

49,4

129,2

2121

1417

704

601

59

2004

1402

36,4

63,6

111,3

1961

1386

575

567

61

2005

1827

32,2

67,8

112,3

1843

1298

545

526

69

2006

2494

30,0

70,0

124,2

1807

1268

539

480

70

2007

3326

27,5

72,5

127,1

1771

1267

504

479

67

2008

3326

28,9

71,1

110,4

1663

1219

444

452

64

2009

4421

33,8

66,2

84,3

1556

1154

402

401

65

2010

5139

32,8

67,2

104,0

1453

1099

354

379

65

2011

6299

30,9

69,1

108,4

1406

1078

328

364

64

2012

7295

32,3

67,7

111,0

1335

1006

329

343

64

2013

7779

32,9

67,1

107,1

1295

981

314

308

64

2014

9197

36,7

63,3

96,8

1301

1015

286

63

2015

10994

36,6

63,4

84,0

1348

1047

301

62

2016

12567

36,4

63,6

104,9

1344

1034

310

1 Дані за 1990-1994 роки наведені у млрд.крб.
2 Дані за 1990-2014 роки наведені з урахуванням роздрібного товарообороту ресторанного господарства.
3 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).