Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у 2016 році

Прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у 2016 році

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн
світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2016

376831,5

323988,2

52843,3

 

 

 

 

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2016

210953,3

164665,4

46287,9

Надійшло акціонерного капіталу
нерезидентів

2606,9

1410,8

1196,1

Вибуло акціонерного капіталу
нерезидентів

–2520,2

–430,2

–2090,0

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–8441,8

–4450,0

–3991,8

з них
курсова різниця1

–8439,6

–4451,0

–3988,6

Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2016

202598,2

161196,0

41402,2

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2016

165878,2

159322,8

6555,4

на 31.12.2016

171861,1

168539,1

3322,0

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 31.12.2016

374459,3

329735,1

44724,2

Довідково:
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 191,6 доларів США.
Обсяг  прямих  інвестицій1  (акціонерного  капіталу)  з  області  в  економіку  країн  світу  станом  на 31.12.2016 склав 108,7 тис.дол. США.

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.