Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

96,3

103,8

105,9

107,1

106,6

106,3

104,7

103,1

102,6

102,6

102,2

102,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

95,1

106,0

108,6

109,3

108,8

108,2

105,7

103,8

102,9

102,8

102,1

101,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

230,1

220,3

199,1

183,2

175,2

157,3

126,4

125,4

123,9

   Переробна промисловість

С

95,0

106,0

108,3

108,5

107,9

107,4

104,8

102,9

102,1

102,4

101,7

101,2

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

88,3

93,4

95,5

94,0

95,0

95,1

92,2

92,2

92,5

93,7

94,6

95,4

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

183,6

163,6

79,6

119,3

118,1

120,3

115,3

111,0

106,8

104,9

102,6

100,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

67,4

95,1

117,1

119,1

109,3

104,4

97,9

97,3

97,2

94,2

95,6

95,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

56,9

113,9

108,3

118,3

116,1

117,3

118,6

120,4

120,4

120,8

121,3

119,9

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

96,8

126,5

133,8

130,3

122,6

121,2

120,6

118,7

117,7

118,0

121,8

122,6

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

67,5

80,7

94,9

97,5

95,7

93,8

94,6

92,9

91,8

91,7

89,9

87,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

193,1

205,5

169,5

172,4

169,1

164,4

160,5

151,3

143,7

138,8

137,2

132,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,2

97,8

97,7

99,8

98,7

98,9

101,2

100,8

101,5

101,8

102,7

103,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.