Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2016 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–грудень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

4336398

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

104766

2,4

коштів місцевих бюджетів

450972

10,4

власних коштів підприємств та
організацій

3087199

71,2

кредитів банків та інших позик

522147

12,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

139679

3,2

інших джерел фінансування

31635

0,7