Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2016 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–вересень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2763110

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

53901

2,0

коштів місцевих бюджетів

166132

6,0

власних коштів підприємств та
організацій

2043289

74,0

кредитів банків та інших позик

404175

14,6

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

78139

2,8

інших джерел фінансування

17474

0,6