Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2016 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1752895

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

4879

0,3

коштів місцевих бюджетів

58397

3,3

власних коштів підприємств та
організацій

1313998

75,0

кредитів банків та інших позик

311674

17,8

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

52051

2,9

інших джерел фінансування

11896

0,7