Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2016 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–березень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

817920

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

1025

0,1

коштів місцевих бюджетів

14125

1,7

власних коштів підприємств та
організацій

645405

78,9

кредитів банків та інших позик

122959

15,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

29745

3,7

інших джерел фінансування

4661

0,6