Капітальні інвестиції за видами активів за січень−грудень 2016 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−грудень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

4336398

100,0

інвестиції в матеріальні активи

4273172

98,5

    житлові будівлі

226555

5,2

    нежитлові будівлі

633468

14,6

    інженерні споруди

667286

15,4

    машини, обладнання та інвентар

2091457

48,2

    транспортні засоби

466286

10,8

    земля

15153

0,3

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

98810

2,3

    інші матеріальні активи

74157

1,7

інвестиції в нематеріальні активи

63226

1,5

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

39069

0,9

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

23083

0,5