Капітальні інвестиції за видами активів за січень−вересень 2016 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−вересень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2763110

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2742901

99,3

    житлові будівлі

120931

4,4

    нежитлові будівлі

351351

12,7

    інженерні споруди

404543

14,7

    машини, обладнання та інвентар

1436729

52,0

    транспортні засоби

293612

10,6

    земля

11981

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

78426

2,8

    інші матеріальні активи

45328

1,7

інвестиції в нематеріальні активи

20209

0,7

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

8087

0,3

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

11526

0,4