Капітальні інвестиції за видами активів за січень−червень 2016 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−червень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1752895

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1739107

99,2

    житлові будівлі

63354

3,6

    нежитлові будівлі

242258

13,8

    інженерні споруди

278575

15,9

    машини, обладнання та інвентар

878223

50,1

    транспортні засоби

175635

10,0

    земля

11724

0,7

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

60952

3,5

    інші матеріальні активи

28386

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

13788

0,8

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

5687

0,3

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

7546

0,4