Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2016 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

817920

100,0

інвестиції в матеріальні активи

809674

99,0

    житлові будівлі

31467

3,8

    нежитлові будівлі

157656

19,3

    інженерні споруди

99711

12,2

    машини, обладнання та інвентар

366645

44,8

    транспортні засоби

88273

10,8

    земля

11094

1,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

41951

5,1

    інші матеріальні активи

12877

1,5

інвестиції в нематеріальні активи

8246

1,0

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

2995

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

5052

0,6