Засоби телефонного зв’язку на 1 січня 2017 року

Засоби телефонного зв’язку
на 1 січня 2017 року

 (одиниць)

 

Міська телефонна мережа

Сільська телефонна мережа

 

усього

у т.ч. населення

усього

у т.ч. населення

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього

124896

96113

23464

20435

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

122659

96084

23461

20432

   фіксованого телефонного зв’язку з
використанням безпроводового доступу

62

29

3

3

   фіксованого телефонного зв’язку
відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2175

Кількість таксофонів загального користування – усього

158

×

1

×

   з них універсальні

158

×

1

×

Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей

×

38

×

14