Засоби телефонного зв’язку на 1 жовтня 2016 року

Засоби телефонного зв’язку
на 1 жовтня 2016 року

(одиниць)

 

Міська телефонна мережа

Сільська телефонна мережа

 

усього

у т.ч. населення

усього

у т.ч.
населення

         

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього

128242

99168

24117

21029

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

125941

99139

24113

21025

   фіксованого телефонного зв’язку з
використанням безпроводового доступу

62

29

4

4

   фіксованого телефонного зв’язку
відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2239

         

Кількість таксофонів загального користування – усього

158

×

1

×

   з них універсальні

158

×

1

×

         

Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей

×

39

×

14