Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 січня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 січня 2017 року

 

Усього

Усього

26145

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2388

 приватне підприємство

5984

 державне підприємство

83

 комунальне підприємство

501

 дочірнє підприємство

314

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

62

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

284

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

79

   приватне акціонерне товариство

88

 товариство з обмеженою відповідальністю

6669

 товариство з додатковою відповідальністю

22

 повне товариство

38

 командитне товариство

9

 кооперативи

604

   з них

 

   виробничий

55

   обслуговуючий

356

   споживчий

44

   сільськогосподарський виробничий

21

   сільськогосподарський обслуговуючий

56

органи влади, організації (установи, заклади)

3085

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

404

   комунальна організація (установа, заклад)

1898

   приватна організація (установа, заклад)

17

   організація (установа,заклад) громадського об’єднання

49

 асоціація

65

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

30

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 споживче товариство

101

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

495

 громадська організація

1763

 громадська спілка

21

 релігійна організація

522

 профспілка, об’єднання профспілки

585

 творча спілка (інша професійна організація)  

5

 благодійна організація

307

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1043

 орган самоорганізації населення

38

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1078

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1050

 представництво

28