Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 жовтня 2016 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 жовтня 2016 року

 

Усього

Усього

25444

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2373

 приватне підприємство

5961

 державне підприємство

83

 комунальне підприємство

503

 дочірнє підприємство

316

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

62

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

287

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

81

   приватне акціонерне товариство

88

 товариство з обмеженою відповідальністю

6432

 товариство з додатковою відповідальністю

22

 повне товариство

38

 командитне товариство

9

 кооперативи

598

   з них

 

   виробничий

54

   обслуговуючий

359

   споживчий

44

   сільськогосподарський виробничий

18

   сільськогосподарський обслуговуючий

56

органи влади, організації (установи, заклади)

3081

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

404

   комунальна організація (установа, заклад)

1900

   приватна організація (установа, заклад)

17

   організація (установа,заклад) громадського об’єднання

49

 асоціація

65

 корпорація

4

 консорціум

3

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

31

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 споживче товариство

101

 недержавний пенсійний фонд

496

 політична партія

488

 громадська організація

1744

 громадська спілка

19

 релігійна організація

520

 профспілка, об’єднання профспілки

582

 творча спілка (інша професійна організація)  

4

 благодійна організація

299

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

997

 орган самоорганізації населення

38

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1072

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1042

 представництво

27