Кількість суб'єктів економіки за правовими формами на 1квітня 2016 року

Кількість суб'єктів економіки  за правовими формами
на 1квітня 2016 року

 

Усього

Усього

24918

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2363

 приватне підприємство

5888

 державне підприємство

82

 комунальне підприємство

500

 дочірне підприємство

313

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

60

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

290

   з них

 

   приватне акціонерне товариство

85

   публічне акціонерне товариство

82

 товариство з обмеженою відповідальністю

6100

 товариство з додатковою відповідальністю

22

 повне товариство

38

 командитне товариство

9

 кооперативи

586

   з них

 

   виробничий

55

   обслуговуючий

363

   споживчий

41

   сільськогосподарський виробничий

17

   сільськогосподарський обслуговуючий

56

органи влади, організації (установи, заклади)

3091

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

448

   комунальна організація (установа, заклад)

1900

   приватна організація (установа, заклад)

13

   організація (установа,заклад) громадського об’єднання

48

 асоціація

64

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 споживче товариство

101

 інші об’єднання юридичних осіб

30

 політична партія

493

 громадська організація

1697

 громадська спілка

14

 релігійна організація

508

 профспілка, об’єднання профспілки

586

 благодійна організація

278

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

649

 орган самоорганізації населення

37

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

25

 недержавний пенсійний фонд

1

 інші організаційні форми

1011

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

924

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

901

 представництво

23