Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у 2015 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в області за видами економічної діяльності
(за найбільшими обсягами) у 2015 році

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2015

31.12.2015

 

 

 

Кіпр

128394,5

112875,0

Сільське, лісове та рибне господарство

5808,4

3825,8

Промисловість

99434,2

92150,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

переробна промисловість

99120,0

92013,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

263,9

103,4

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

Будівництво

1240,6

1533,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

50,2

74,5

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Фінансова та страхова діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

18708,2

12284,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

 

 

 

Беліз

1006,0

27934,9

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

Будівництво

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

 

 

 

Велика Британія

27127,7

26711,1

Сільське, лісове та рибне господарство

2

15508,5

Промисловість

5324,5

4619,6

переробна промисловість

2

2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

 

 

 

Німеччина

7774,7

7611,0

Сільське, лісове та рибне господарство

309,4

268,1

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2,0

95,9

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

406,9

353,6

 

 

 

Туреччина

5588,5

4044,7

Сільське, лісове та рибне господарство

427,1

284,8

Промисловість

3346,4

2889,4

переробна промисловість

3275,2

2842,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

Будівництво

1059,4

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

378,3

171,0

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

56,8

54,9

Операції з нерухомим майном

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

 

 

 

Канада

3306,9

3313,6

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Інформація та телекомунікації

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

 

 

 

Панама

3484,2

3173,8

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

1014,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

 

 

 

США

3331,8

3171,3

Сільське, лісове та рибне господарство

423,9

365,1

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2253,8

2214,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Надання інших видів послуг

2

2

 

 

 

Російська Федерація

3187,8

2848,6

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

420,9

317,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

переробна промисловість

420,8

317,1

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14,6

9,7

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Тимчасове розміщування й організація харчування

2274,7

2116,6

Інформація та телекомунікації

14,4

9,4

Операції з нерухомим майном

1,4

0,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

106,2

69,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

 

 

 

Нідерланди

1855,4

1506,6

Промисловість

2

2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.