Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у 2015 році

Прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у 2015 році

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн
світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2015

367918,3

332350,2

35568,1

 

 

 

 

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2015

208243,2

179268,5

28974,7

Надійшло акціонерного капіталу
нерезидентів

33542,3

3991,4

29550,9

Вибуло акціонерного капіталу
нерезидентів

–6262,8

–702,6

–5560,2

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–24912,1

–18258,7

–6653,4

з них
курсова різниця1

–24088,2

–17758,4

–6329,8

Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2015

210610,6

164298,6

46312,0

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2015

159675,1

153081,7

6593,4

на 31.12.2015

165878,2

159322,8

6555,4

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 31.12.2015

376488,8

323621,4

52867,4

Довідково:
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 198 доларів США.
Обсяг  прямих  інвестицій1  (акціонерного  капіталу)  з  регіону  в  економіку  країн  світу  станом  на 31.12.2015 склав 109 тис.дол. США.

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.