Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2015 рік

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2015 рік

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

14424002,2

16839278,0

23554710,3

35402390,5

17849,5

38361,6

   сільське, лісове та рибне господарство

3853275,0

5370529,2

5917895,7

11723185,6

2672,2

2562,1

   промисловість

5802317,7

6825676,3

8069191,2

10386376,1

5832,4

30953,6

   будівництво

398137,0

361957,5

598597,8

651047,7

4262,2

388,7

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

919346,7

980028,8

5446540,8

8579751,4

4901,1

488,0

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

745957,4

820670,5

680156,6

977398,9

2672,0

   тимчасове розміщування й організація харчування

159116,8

164426,3

47821,6

55620,4

3,2

173,7

   інформація та телекомунікації

23270,8

24840,7

23178,3

28635,2

7,7

   фінансова та страхова діяльність

22915,8

31113,6

641292,1

648425,0

30,0

30,0

   операції з нерухомим майном

1815986,5

1570440,2

1757426,3

1897620,6

146,0

802,2

   професійна, наукова та технічна діяльність

93992,0

111251,7

82882,5

114940,7

2,4

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

521913,3

504189,0

249511,7

290560,7

   освіта

5622,8

7185,4

6150,3

6508,1

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

39405,2

35348,7

21504,3

26475,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11146,0

11431,5

3430,9

4515,3

283,6

   надання інших видів послуг

11599,2

20188,6

9130,2

11329,5

 

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

8512302,5

11953690,3

8564971,6

11175770,2

20881799,0

29113508,2

   сільське, лісове та рибне господарство

5014829,5

9774909,9

1249661,3

1759033,7

3472790,1

5526198,3

   промисловість

1892390,6

1400184,1

3935642,3

5137456,7

8048734,2

10704791,0

   будівництво

152241,0

52014,3

247090,5

309143,8

601665,5

652235,8

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–269899,6

–782016,6

1372716,6

1836127,8

5267903,0

8506088,4

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

646186,3

708928,8

185693,5

258875,1

594234,2

832937,5

   тимчасове розміщування й організація харчування

146420,2

145778,3

19960,8

17242,4

40560,6

57199,7

   інформація та телекомунікації

24870,6

30612,8

1572,9

2216,1

20005,1

20654,7

   фінансова та страхова діяльність

–230834,7

–232068,1

68838,3

37007,3

826234,3

874629,4

   операції з нерухомим майном

442623,2

189815,6

1391873,1

1704089,5

1739062,5

1574957,9

   професійна, наукова та технічна діяльність

108257,0

151394,4

21578,0

20834,4

47041,9

53963,6

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

520468,5

435461,0

64173,7

86056,6

186782,8

273232,1

   освіта

8518,3

10762,7

444,1

380,7

2810,7

2550,1

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

37769,7

39157,9

4989,8

6036,7

18150,0

16629,4

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7145,5

7470,6

338,4

867,8

6809,4

7608,4

   надання інших видів послуг

11316,4

21284,6

398,3

401,6

9014,7

9831,9

 

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

37488,9

37061,4

37996562,0

52280030,1

   сільське, лісове та рибне господарство

36562,0

36135,0

9773842,9

17096276,9

   промисловість

574,2

574,2

13877341,3

17243006,0

   будівництво

1000997,0

1013393,9

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

68,6

68,6

6370788,6

9560268,2

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1426114,0

1800741,4

   тимчасове розміщування й організація харчування

206941,6

220220,4

   інформація та телекомунікації

0,5

46449,1

53483,6

   фінансова та страхова діяльність

664237,9

679568,6

   операції з нерухомим майном

3573558,8

3468863,0

   професійна, наукова та технічна діяльність

176876,9

226192,4

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

771425,0

794749,7

   освіта

11773,1

13693,5

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

60909,5

61824,0

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

283,6

283,6

14576,9

16230,4

   надання інших видів послуг

20729,4

31518,1

1 Дані уточнено.