Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами1 за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

45530237,6

5622284,3

12,3

19645783,8

43,2

20262169,5

44,5

6313733,3

13,9

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

11466697,5

5999002,2

52,3

5467695,3

47,7

1781533,8

15,5

промисловість

16527029,1

5622284,3

34,0

8935987,0

54,1

1968757,8

11,9

513391,1

3,1

будівництво

771434,7

166321,6

21,6

605113,1

78,4

269056,8

34,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13738328,8

3658866,5

26,6

10079462,3

73,4

2848747,6

20,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1701881,1

564008,0

33,1

1137873,1

66,9

389943,6

22,9

тимчасове розміщування й організація харчування

121981,5

32277,1

26,5

89704,4

73,5

29491,9

24,2

інформація та телекомунікації

89746,2

2

2

2

2

45248,4

50,4

фінансова та страхова діяльність

70589,2

2

2

2

2

22236,9

31,5

операції з нерухомим майном

499135,8

177804,8

35,6

321331,0

64,4

192078,2

38,5

професійна, наукова та технічна діяльність

154839,7

2

2

2

2

101237,5

65,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

200383,6

42599,6

21,3

157784,0

78,7

68524,4

34,2

освіта

28860,2

2

2

2

2

4799,3

16,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

113409,7

36012,3

31,8

77397,4

68,2

15282,1

13,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11281,9

11281,9

100

5586,8

49,5

надання інших видів послуг

34638,6

34638,6

100

26574,9

76,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.