Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами1 за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

78675

4600

5,9

41391

52,6

32684

41,5

13081

16,6

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

21047

12530

59,5

8517

40,5

3371

16,0

промисловість

29433

4600

15,6

19126

65,0

5707

19,4

2080

7,1

будівництво

2645

772

29,2

1873

70,8

742

28,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9520

3351

35,2

6169

64,8

2538

26,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6145

3766

61,3

2379

38,7

688

11,2

тимчасове розміщування й організація харчування

1208

270

22,4

938

77,6

341

28,2

інформація та телекомунікації

828

2

2

2

2

451

54,5

фінансова та страхова діяльність

179

2

2

2

2

99

55,3

операції з нерухомим майном

2212

401

18,1

1811

81,9

1012

45,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1365

2

2

2

2

706

51,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1943

539

27,7

1404

72,3

437

22,5

освіта

331

2

2

2

2

95

28,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1282

252

19,7

1030

80,3

211

16,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

165

165

100

82

49,7

надання інших видів послуг

372

372

100

228

61,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.