Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами1 за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

82296

4600

5,6

41415

50,3

36281

44,1

16542

20,1

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

22927

12540

54,7

10387

45,3

5168

22,5

промисловість

29671

4600

15,5

19136

64,5

5935

20,0

2298

7,7

будівництво

2863

772

27,0

2091

73,0

953

33,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10058

3352

33,3

6706

66,7

3064

30,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6249

3766

60,3

2483

39,7

778

12,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1250

273

21,8

977

78,2

380

30,4

інформація та телекомунікації

876

2

2

2

2

499

57,0

фінансова та страхова діяльність

197

2

2

2

2

115

58,4

операції з нерухомим майном

2398

401

16,7

1997

83,3

1197

49,9

професійна, наукова та технічна діяльність

1534

2

2

2

2

875

57,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2045

539

26,4

1506

73,6

525

25,7

освіта

335

2

2

2

2

99

29,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1298

252

19,4

1046

80,6

224

17,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

179

179

100

96

53,6

надання інших видів послуг

416

416

100

271

65,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.