Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість підприємств за їх розмірами1 за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

Усього

8008

4

0,0

269

3,4

7735

96,6

6810

85,0

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

2428

84

3,5

2344

96,5

2107

86,8

промисловість

949

4

0,4

93

9,8

852

89,8

700

73,8

будівництво

510

6

1,2

504

98,8

442

86,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1874

36

1,9

1838

98,1

1628

86,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

358

22

6,1

336

93,9

270

75,4

тимчасове розміщування й організація харчування

183

4

2,2

179

97,8

151

82,5

інформація та телекомунікації

179

1

0,6

178

99,4

165

92,2

фінансова та страхова діяльність

46

1

2,2

45

97,8

41

89,1

операції з нерухомим майном

547

6

1,1

541

98,9

504

92,1

професійна, наукова та технічна діяльність

398

2

0,5

396

99,5

374

94,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

278

6

2,2

272

97,8

231

83,1

освіта

31

1

3,2

30

96,8

23

74,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

89

7

7,9

82

92,1

48

53,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

43

43

100

39

90,7

надання інших видів послуг

95

95

100

87

91,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ.