Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році

Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

Обсяги
відходів І-ІV класів
небезпеки

У тому числі
І-ІІІ класів небезпеки

тис.т

у % до 2014р.

тис.т

у % до
2014р.

Утворено

417,3

89,2

46,6

53,6

Спалено з метою отримання енергії

22,4

90,8

0,0

25,3

Спалено з метою теплової переробки відходів

0,0

59,3

0,0

Утилізовано 

66,0

73,3

29,5

62,9

Підготовлено до утилізації

Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти 

99,8

78,4

у тому числі на спеціально обладнані звалища

95,0

84,4

Видалено іншими методами видалення

4,8

32,7

Знешкоджено

0,0

0,0

Розміщено на стихійних звалищах

0,0

0,0

Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок

0,0

3427,4

Експортовано

240,9

97,9

у тому числі

       

для утилізації

240,9

97,9

для видалення

Імпортовано

Загальний обсяг відходів, накопичених у спеціально відведених місцях чи об'єктах на кінець 2015 року1

1107,5

109,9

2,5

100,0

1 Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій.