Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році

 (тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрат на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

79538,6

7865,9

6160,5

71672,7

у тому числі на

       

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

5546,7

3314,1

3009,5

2232,6

очищення зворотних вод

33968,8

3495,1

2580,9

30473,7

поводження з відходами

11361,3

222,3

11139,0

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

1298,5

570,1

570,1

728,4

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

25671,9

145,1

25526,8

радіаційну безпеку

18,5

18,5

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

1180,6

1180,6

інші напрями природоохоронної діяльності

492,3

119,2

373,1