Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до
2014 року

стаціонарними джерелами

пересувними
джерелами1

Викиди забруднюючих речовин - усього,  т 

57033,5

8880,8

48152,7

89,5

у тому числі

       

метали та їх сполуки

5,8

5,8

70,2

з них

       

свинець

0,0

0,0

112,5

мідь

0,1

0,1

90,2

нікель

0,0

0,0

300,0

хром

0,0

0,0

103,0

цинк

0,2

0,2

95,3

арсен

0,0

0,0

метан

4316,4

4156,4

160,0

93,6

неметанові леткі органічні сполуки

6271,4

1010,6

5260,8

88,3

оксид вуглецю

36851,3

1000,7

35850,6

86,4

діоксид та інші сполуки сірки

1254,6

661,6

593,0

164,6

з них

       

діоксид сірки

1243,8

650,8

593,0

165,2

сполуки азоту

6359,8

721,9

5637,9

88,0

з них

       

оксиди азоту2

5943,5

337,3

5606,2

88,2

оксид азоту

275,5

244,1

31,4

158,6

аміак

138,9

138,6

0,3

44,3

речовини у вигляді твердих
суспендованих частинок

1944,0

1297,1

646,9

144,0

стійкі органічні забруднювачі

24,7

24,7

91,3

з них

       

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

24,4

24,4

91,2

інші

5,5

2,0

3,5

94,8

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

1,0

0,4

0,6

90,9

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.
2 У перерахунку на NO2