Основні показники ринку праці у 2015 році

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2015

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

486,7

494,0

497,4

496,6

працездатного віку

477,6

484,8

487,9

487,2

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

61,2

62,1

62,6

62,5

працездатного віку

71,9

73,0

73,5

73,4

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

436,2

443,6

447,3

445,8

працездатного віку

427,1

434,4

437,8

436,4

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

 у віці 15–70 років

54,9

55,8

56,3

56,1

 працездатного віку

64,3

65,4

65,9

65,7

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

       

 у віці 15–70 років

50,5

50,4

50,1

50,8

 працездатного віку

50,5

50,4

50,1

50,8

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

15,5

11,4

10,0

15,2

в середньому за період, тис. осіб

15,6

14,7

13,2

12,9

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

10,4

10,2

10,1

10,2

працездатного віку

10,6

10,4

10,3

10,4

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,3

3,0

2,7

2,7

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

21,5

27,5

33,1

44,0

з них

         

працевлаштовано

тис. осіб

2,7

8,6

11,4

13,7

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,6

1,2

0,9

0,4

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

10

9

11

35

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1069

1042

1211

1304

у % до відповідного періоду попереднього року

102,2

107,3

113,1

124,3

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

171,2

170,8

170,8

172,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,3

13,1

20,2

26,3

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,0

14,9

23,7

34,6

Середньомісячна заробітна плата1

         

номінальна

гривень

2610

2815

2953

3123

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

78,1

74,2

74,8

78,3

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.