Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2015 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2015 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

2536

2556 2749 2850 2976 3246 3337 3175 3220 3429 3496 4155

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2295

2222  2280  2604  2860  2741  3715  3103 3382  3264  3013  3384

Промисловість

2898

 2967  3365  3407  3452  3772  3885  3933  3930  3902  3965 4748

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2789

 3605  4806  3021  3104  3791  3866  3399  3689  4073  3613  3541

Переробна промисловість

2432

 2596  3098  3161  3192  3523  3656  3662  3713  3646  3647  4022

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4478

 4280  4408  4446  4522  4825  4843  5155  4904  4943  5204 7620

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2610

2613  2855  2885  3014  3257  3436  3258  3387  3421  3444 3445

Будівництво

1911

 1855  2063  2152  2511  2745  2758  2712  2892  2915  3063  3045

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2381

 2430  2473  2638  2814  2803  2937  2884  2857  2978  2859  3051

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2950

 3126  3476  3409  3476  3881  3980  4209  4112  4047  4272  4565

Тимчасове розміщування й організація харчування

1713

 1803  1954  1905  2158  1882  1968  2134  2215  2070 2167  2111

Інформація та телекомунікації

2785

 3009  3098  3155  3127  3162  3310  3201  3387  3397  3717  3788

Фінансова та страхова діяльність

4045

 3978  4406  4530  4521  4795  4889  4826  4789  4994  4861  6776

Операції з нерухомим майном

2745

 2681  2834  2616  3101  3005  2853  2927 2851  2908 2913 3165

Професійна, наукова та технічна діяльність

2079

 2071  2151  2470  2370  2623  2683  2597 2568  3129  3150  3883

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1867

1856  2106  2012  2034  2100  2083  2079  2105  2122  2086  2195

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2572

2723  2983  3144  3393  3784  3828  3828  3565  4034  4233  5186

Освіта

2432

2363  2536  2646  2752  3380  3116  2609  2843  3158  3425  4098

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2390

 2394  2450  2495  2624  2721  2625 2761  2663  3224  3158  4163

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1875

 1882  1997  2090  2136  2293  2385  2105  2138  2675  2622  3274

Надання інших видів послуг

2141

 2237  2479 2753  2533  2755  3541  2920  3016  2700  2838  3173

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.