Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (уточнені дані)

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

94,6

93,9

93,5

93,6

93,0

94,9

94,9

96,5

97,8

97,9

98,1

98,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

94,8

95,2

93,2

93,9

93,6

95,7

96,1

97,7

99,2

99,1

99,6

99,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

580,5

236,8

288,8

226,7

199,4

162,4

143,8

168,3

162,7

161,5

   Переробна промисловість

С

94,5

94,9

92,8

93,5

93,1

95,1

95,5

97,2

98,7

98,4

98,8

99,0

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

104,3

106,9

99,5

100,0

98,6

98,9

98,4

97,5

99,5

99,2

98,7

97,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

100,0

76,5

148,3

125,6

119,0

114,8

116,7

118,6

129,9

123,9

122,0

127,6

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

87,0

74,0

72,2

77,2

78,4

78,8

79,9

79,0

78,8

78,9

79,7

80,4

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

89,1

90,6

93,4

79,8

85,6

86,9

84,5

84,7

83,7

81,4

80,9

82,0

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

79,4

87,9

88,0

90,8

94,2

104,5

106,7

111,3

111,5

110,4

105,4

104,7

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,8

95,6

102,8

109,3

116,9

120,1

123,5

129,4

127,1

119,9

117,2

116,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

34,7

40,3

51,0

51,6

50,9

52,9

53,8

56,3

59,2

62,9

65,8

70,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,1

90,6

94,3

92,4

90,9

91,8

90,2

91,9

92,4

92,8

91,9

91,5

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.