Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2926455

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

88507

3,0

коштів місцевих бюджетів

298689

10,2

власних коштів підприємств та
організацій

2035475

69,6

кредитів банків та інших позик

141059

4,8

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво
житла

260303

8,9

інших джерел фінансування

18102

0,6

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику», щодо конфіденційності інформації