Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–вересень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1682483

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

7854

0,5

коштів місцевих бюджетів

116733

6,9

власних коштів підприємств та
організацій

1302713

77,4

кредитів банків та інших позик

93894

5,6

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

149645

8,9

інших джерел фінансування

11644

0,7