Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

802663

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

4428

0,6

коштів місцевих бюджетів

54015

6,7

власних коштів підприємств та
організацій

638947

79,6

кредитів банків та інших позик

25948

3,2

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

73134

9,1

інших джерел фінансування

6191

0,8