Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–березень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

299763

100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

2194

0,7

коштів місцевих бюджетів

19722

6,6

власних коштів підприємств та
організацій

237764

79,3

кредитів банків та інших позик

3419

1,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

32692

11,0

інших джерел фінансування

3972

1,3