Капітальні інвестиції за видами активівза січень−грудень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активівза січень−грудень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2926455

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2910183

99,4

    житлові будівлі

339524

11,6

    нежитлові будівлі

391499

13,4

    інженерні споруди

454755

15,5

    машини, обладнання та інвентар

1341892

45,9

    транспортні засоби

213710

7,3

    земля

18856

0,6

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

106211

3,6

    інші матеріальні активи

43736

1,5

інвестиції в нематеріальні активи

16272

0,6

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

9511

0,3

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

6311

0,2