Капітальні інвестиції за видами активів за січень−вересень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−вересень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1682483

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1673525

99,5

    житлові будівлі

189705

11,3

    нежитлові будівлі

152599

9,1

    інженерні споруди

184114

10,9

    машини, обладнання та інвентар

912272

54,2

    транспортні засоби

124771

7,4

    земля

6442

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

76593

4,6

    інші матеріальні активи

27029

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

8958

0,5

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

6210

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

2368

0,1