Капітальні інвестиції за видами активів за січень−червень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−червень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

802663

100,0

інвестиції в матеріальні активи

797175

99,3

    житлові будівлі

90925

11,3

    нежитлові будівлі

96551

12,0

    інженерні споруди

120769

15,0

    машини, обладнання та інвентар

360184

44,9

    транспортні засоби

56818

7,1

    земля

687

0,1

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

54467

6,8

    інші матеріальні активи

16774

2,1

інвестиції в нематеріальні активи

5488

0,7

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

4242

0,5

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

998

0,1