Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2015 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

299763

100,0

інвестиції в матеріальні активи

296053

98,8

    житлові будівлі

39820

13,3

    нежитлові будівлі

42202

14,1

    інженерні споруди

34178

11,4

    машини, обладнання та інвентар

135843

45,3

    транспортні засоби

18984

6,4

    земля

79

0,0

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

17967

6,0

    інші матеріальні активи

6980

2,3

інвестиції в нематеріальні активи

3710

1,2

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

3240

1,1

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

273

0,1