Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

2228183,0

251399,0

11,3

1308367,8

58,7

668416,2

30,0

229495,5

10,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

531843,8

2

2

3

3

161016,8

30,3

63343,1

11,9

промисловість

984569,1

3

3

3

3

108559,1

11,0

30329,9

3,1

будівництво

60523,3

23866,6

39,4

36656,7

60,6

12228,6

20,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

242460,0

98441,9

40,6

144018,1

59,4

48745,2

20,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

174226,1

124400,1

71,4

49826,0

28,6

12686,4

7,3

тимчасове розміщування й організація харчування

23727,6

5186,3

21,9

18541,3

78,1

4886,3

20,6

інформація та телекомунікації

18771,5

2

2

3

3

9364,7

49,9

фінансова та страхова діяльність

5054,4

5054,4

100

1807,2

35,8

операції з нерухомим майном

55425,5

11429,9

20,6

43995,6

79,4

15739,4

28,4

професійна, наукова та технічна діяльність

42646,0

15437,5

36,2

27208,5

63,8

14650,9

34,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

42813,5

16466,0

38,5

26347,5

61,5

7477,6

17,5

освіта

6997,2

2

2

3

3

517,0

7,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

30011,4

13981,7

46,6

16029,7

53,4

2667,2

8,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1678,0

1678,0

100

1014,2

60,4

надання інших видів послуг

7435,6

7435,6

100

4037,8

54,3

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.