Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2014 році

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2014 році

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до
попере-
днього року

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

Викиди забруднюючих речовин – усього, т

63748,9

7188,5

56560,4

87,7

 у тому числі

       

 метали та їх сполуки

8,2

8,2

80,4

 метан

4612,7

4427,2

185,5

147,1

 неметанові леткі органічні сполуки

7100,9

812,9

6288,0

82,5

 оксид вуглецю

42658,6

484,3

42174,3

85,3

 діоксид та інші сполуки сірки

762,1

84,0

678,1

80,3

   з них

       

   діоксид сірки

752,9

74,8

678,1

85,0

 сполуки азоту

7224,0

758,0

6466,0

85,9

   з них

       

   оксиди азоту

173,7

136,4

37,3

93,4

   діоксиди азоту

6735,3

307,0

6428,3

84,7

   аміак

313,4

313,0

0,4

114,6

 стійкі органічні сполуки

27,0

27,0

36,3

 речовини у вигляді твердих суспендованих ча-
стинок

1349,6

585,0

764,6

91,0

 інші

5,8

1,9

3,9

276,2

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

1,1

0,4

0,7

85,7

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.