Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

32063941,4

3868186,8

12,1

15411076,1

48,0

12784678,5

39,9

4367852,6

13,6

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

7461769,4

2

2

3

3

2731882,4

36,6

1043689,2

14,0

промисловість

11416240,7

3

3

3

3

1355085,6

11,9

256620,4

2,2

будівництво

604731,6

104481,2

17,3

500250,4

82,7

220938,5

36,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10227176,2

3730330,8

36,5

6496845,4

63,5

2138209,9

20,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1126035,2

418148,6

37,1

707886,6

62,9

258251,7

22,9

тимчасове розміщування й організація харчування

116329,8

25338,8

21,8

90991,0

78,2

20869,7

17,9

інформація та телекомунікації

76744,1

2

2

3

3

37810,9

49,3

фінансова та страхова діяльність

53623,5

53623,5

100

10601,8

19,8

операції з нерухомим майном

422897,8

64407,4

15,2

358490,4

84,8

123479,8

29,2

професійна, наукова та технічна діяльність

154768,0

29466,8

19,0

125301,2

81,0

94661,2

61,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

242256,1

40937,1

16,9

201319,0

83,1

132072,9

54,5

освіта

19470,6

2

2

3

3

1399,2

7,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

109865,8

65959,9

60,0

43905,9

40,0

9016,7

8,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7311,8

7311,8

100

3882,6

53,1

надання інших видів послуг

24720,8

24720,8

100

16348,1

66,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.