Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

83730

5428

6,5

44554

53,2

33748

40,3

13494

16,1

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

21704

2

2

3

3

8546

39,4

3702

17,1

промисловість

31096

3

3

3

3

5376

17,3

1822

5,9

будівництво

2930

797

27,2

2133

72,8

805

27,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10492

3853

36,7

6639

63,3

2686

25,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6604

4052

61,4

2552

38,6

827

12,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1399

370

26,4

1029

73,6

332

23,7

інформація та телекомунікації

911

2

2

3

3

503

55,2

фінансова та страхова діяльність

235

235

100

134

57,0

операції з нерухомим майном

2369

438

18,5

1931

81,5

844

35,6

професійна, наукова та технічна діяльність

1851

357

19,3

1494

80,7

928

50,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2051

654

31,9

1397

68,1

419

20,4

освіта

255

2

2

3

3

33

12,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1271

418

32,9

853

67,1

145

11,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

97

97

100

60

61,9

надання інших видів послуг

465

465

100

254

54,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.